Ogólne warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki określają zasady i regulamin korzystania z serwisu internetowego TSZ-Mein (zwanego dalej „Serwisem”) pod adresem tsz-meine.de.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami określonymi na tej stronie, nie kontynuuj korzystania z Dancing is Passionate.

Cookies:

Witryna korzysta z plików cookie w celu personalizacji Twojego doświadczenia online. Korzystając z Tanzen-ist-Leidenschaft, zgadzasz się na korzystanie z niezbędnych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany przez serwer internetowy na Twoim dysku twardym. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer internetowy w domenie, który wydał ci plik cookie.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej witryny. Masz możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookie opcjonalnych. Istnieją pewne pliki cookie niezbędne do funkcjonowania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ zawsze działają. Zauważ, że akceptując pliki cookie niezbędne, akceptujesz również pliki cookie od innych dostawców, które mogą być używane za pośrednictwem usług dostarczanych przez innych dostawców, gdy korzystasz z tych usług na naszej witrynie, na przykład zintegrowanej w naszą witrynę ramki wyświetlającej wideo dostarczanej przez innych dostawców.

Lizenz:

O ile nie jest inaczej wskazane, TSZ-Meine i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Tanzen-ist-Leidenschaft. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskiwać dostęp do tych materiałów na Tanzen-ist-Leidenschaft wyłącznie w celach osobistego użytku, ale podlegasz ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach Ogólnych.

Nie możesz:

- Kopiować ani ponownie publikować materiałów z Tanzen-ist-Leidenschaft.

- Sprzedawać, wynajmować ani sublicencjonować materiałów z Tanzen-ist-Leidenschaft.

- Reprodukować, duplikować ani kopiować materiałów z Tanzen-ist-Leidenschaft.

- Rozpowszechniać treści z Tanzen-ist-Leidenschaft.

Umowa ta wchodzi w życie od dnia dzisiejszego.

Niektóre części tej strony internetowej umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii oraz informacji w określonych obszarach strony. TSZ-Meine nie przesiewa, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza komentarzy przed ich opublikowaniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii TSZ-Meine, jego przedstawicieli i/lub partnerów. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza. Na tyle, na ile to prawne, TSZ-Meine nie ponosi odpowiedzialności za komentarze ani za szkody lub wydatki wynikające z korzystania, zamieszczania lub pojawiania się komentarzy na tej stronie internetowej.

TSZ-Meine zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania tych, które mogą być uznane za niestosowne, obraźliwe lub naruszające te Warunki Ogólne.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

- Masz prawo zamieszczać komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie wymagane licencje i zgody w tym zakresie.

- Komentarze nie naruszają praw własności intelektualnej stron trzecich, w tym, lecz nie tylko, praw autorskich, patentów czy praw znaków towarowych.

- Komentarze nie zawierają materiałów obelżywych, zniesławiających, obraźliwych, niestosownych ani inaczej niezgodnych z prawem, ingerujących w prywatność.

- Komentarze nie są używane w celu reklamowania, promowania handlu lub prowadzenia działań komercyjnych ani nie przedstawiają działań niezgodnych z prawem.

Nadajesz niniejszym TSZ-Meine nieekskluzywną licencję na korzystanie, kopiowanie, edycję i autoryzację innych do korzystania, kopiowania i edycji Twoich komentarzy w dowolnej formie, formacie lub medium.

Linkowanie do naszej zawartości:

Następujące organizacje mogą linkować do naszej strony internetowej bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia:

- Organizacje rządowe.

- Wyszukiwarki internetowe.

- Organizacje informacyjne.

- Katalogi online, pod warunkiem, że linkują do naszej strony tak samo, jak do stron innych wymienionych firm.

- Systemowo akredytowane firmy, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych i grup zbierających środki charytatywne, które nie mogą linkować do naszej strony.

Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na naszej stronie, pod warunkiem, że link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia linkującej organizacji i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony internetowej linkującej organizacji.

Możemy i zatwierdzamy inne prośby o linkowanie od następujących rodzajów organizacji:

- Ogólnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych.

- Strony społecznościowe Dotcom.

- Stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne.

- Katalogi online.

- Portale internetowe.

- Firmy audytorskie, prawne i konsultingowe.

- Instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o linkowanie od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że: (a) link nie prezentuje nas negatywnie ani nie przedstawia nas lub naszych akredytowanych firm w negatywnym świetle; (b) organizacja nie ma u nas negatywnego zapisu; (c) korzyść dla nas z widoczności linku rekompensuje utratę TSZ-Meine; oraz (d) link jest związany z ogólnymi źródłami informacji.

Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej, pod warunkiem, że link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie fałszywie sugeruje sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia przez linkującą organizację i jej produktów lub usług; oraz (c) ma sens w kontekście strony internetowej linkującej organizacji.

Jeśli należysz do wymienionych w punkcie 2 organizacji i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony internetowej, musisz nas poinformować drogą mailową na adres TSZ-Meine. Podaj swoje imię, nazwę organizacji, dane kontaktowe oraz adres URL swojej strony

internetowej. Podaj również listę URLi, z których chcesz linkować do naszej strony, oraz listę URLi na naszej stronie, do których chcesz linkować. Oczekuj na odpowiedź przez 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą linkować do naszej strony internetowej w następujący sposób:

- Użycie naszej nazwy firmy.

- Użycie adresu URL, który jest linkowany.

- Użycie innego opisu naszej strony internetowej, który w kontekście i formacie treści na stronie linkującej ma sens.

Użycie logo TSZ-Meine lub innych grafik nie jest dozwolone dla linkowania bez umowy licencyjnej znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami zgłaszanymi w związku z Twoją witryną. Na żadnej Stronie internetowej nie powinien pojawiać się żaden link, który można zinterpretować jako zniesławiający, obsceniczny lub karalny, lub który narusza, w inny sposób narusza lub nawołuje do naruszenia lub innego naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszego Regulaminu oraz naszej polityki dotyczącej linków. Łącząc się stale z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących linków.

Zostaną utworzone zdjęcia i nagrania wideo, które możesz wykorzystać, aby zapewnić sobie udział w wydarzeniu

zgadzać się! W przeciwnym razie wyraża się zgodę na publikację w sieciach społecznościowych i Internecie

jest wyraźnie sprzeczne!

Usuwanie linków z naszej witryny:

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy zobowiązani tego robić ani odpowiadać bezpośrednio Tobie.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są prawidłowe. Nie gwarantujemy jego kompletności i dokładności, ani nie gwarantujemy, że strona będzie stale dostępna ani że zawarte w niej materiały będą na bieżąco aktualizowane.

Zastrzeżenie:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie:

Ogranicz lub wyłącz odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;

Ogranicz lub wyłącz odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;

ograniczać jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania w sposób niedozwolony na mocy obowiązującego prawa; Lub

Wszelkie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności: (a) podlegają przepisom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zastrzeżenia, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi zawarte na niej są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.