Odcisk

Wpisy, o których mowa § 5 TMG

Joanna Peckmann
Lauseheide 19
38527 Meine

Reprezentowane przez:
Bertram Klose

Zastrzeżenie:

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treści których nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za te obce treści. Za treści zamieszczone na powiązanych stronach zawsze odpowiedzialny jest dostawca lub operator danej strony. Strony połączone zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili utworzenia połączenia. Nielegalne treści nie były widoczne w chwili utworzenia połączenia. Stała kontrola treści połączonych stron bez konkretnych dowodów naruszenia prawa nie jest jednak możliwa. Po wykryciu naruszeń prawa takie łącza zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Treści i prace stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Każde wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, poszanowane są prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich są oznaczane jako takie. Jeśli mimo to zauważysz naruszenie praw autorskich, prosimy o informację. Takie treści zostaną natychmiast usunięte po wykryciu naruszenia.

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. imię, adres e-mail), odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Te dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody. Korzystanie z opublikowanych w ramach obowiązku podania danych kontaktowych przez osoby trzecie do przesyłania niezamówionej reklamy i materiałów informacyjnych jest wyraźnie zakazane. Operatorzy strony zastrzegają sobie wyraźnie prawne kroki w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład poprzez spam.

Informujemy, że zdjęcia i filmy z wydarzeń opublikowane na tej stronie mogą zawierać treści, na których można zidentyfikować osoby. Publikacja takich mediów ma na celu dokumentowanie i promowanie wydarzeń i społeczności tanecznej. Szanujemy Twoją prywatność i staramy się chronić Twoje dane osobowe. Jeśli jednak masz zastrzeżenia co do publikacji zdjęć lub filmów, na których jesteś widoczny, prosimy o poinformowanie nas. Postaramy się uwzględnić Twoje obiekcje i podjąć odpowiednie kroki. Przypominamy, że przesyłanie danych przez Internet (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wiązać się z lukami w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Korzystanie z opublikowanych w ramach obowiązku podania danych kontaktowych do przesyłania niezamówionej reklamy i materiałów informacyjnych przez osoby trzecie jest wyraźnie zakazane. Operatorzy strony zastrzegają sobie wyraźnie prawne kroki w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład poprzez spam.

Strona internetowa Impressum została utworzona za pomocą impressum-generator.de z kancelarii prawniczej Hasselbach.

Ta strona internetowa została stworzona przez Haris Dedovic we współpracy z PlatzhalterPlus.